De Heen en Weerwolf

In de rustige en kinderrijke woonwijk de Erven in Emmeloord vindt u onze locatie De Heen en Weerwolf. Samen met basisschool de Zevensprong en kinderdagopvang Het Kinderplein vormt de locatie aan het Ellertsveld een multifunctionele accommodatie. De open maar toch knusse inrichting van het gebouw biedt leuke speelhoeken en een speelzolder waar de kinderen naar eigen inzicht kunnen spelen en fantaseren. Voor kinderen van vier tot dertien jaar is hier van alles voorhanden.

De kinderen maken gebruik van het ruime schoolplein van De Zevensprong en hebben hier de mogelijkheid om te racen op de skelters, te klimmen en klauteren op de aanwezige toestellen en te ravotten in de ruime zandbak. Ook worden er radijsjes gezaaid, appeltjes geoogst en aandacht besteed aan de natuur om ons heen. In het nabije park kan worden gevist en geschaatst of er wordt heerlijk gepicknickt. De ruimtes van De Heen en Weerwolf bieden veel mogelijkheden en uitdagingen aan het opgroeiende kind.

De Heen en Weerwolf vangt kinderen op van basisschool De Zevensprong.

Adres: Ellertsveld 15a, 8302 JD Emmeloord, tel.: 0527 61 88 31

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk rapport

Op de kaart