Tussenschoolse opvang

SKN coördineert de tussenschoolse opvang van basisschool Windkracht TienBasisschool de Zevensprong en de Albert Schweizerbasisschool.