Tussenschoolse opvang

SKN coördineert de tussenschoolse opvang van basisschool Windkracht Tien en de Albert Schweizerbasisschool.