Gastouderopvang in Emmeloord, Urk en omstreken

Met gastouderopvang van Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN) in de omgeving Emmeloord en Urk wordt tegemoet gekomen aan de vraag van ouders naar kinderopvang, door gastouders, in een huiselijke situatie. Kenmerkend voor deze vorm van opvang is dat de kinderen zich hechten aan één verzorger (gastouder) en de dag doorbrengen in een gezinssituatie. Door de kleinschaligheid van gastouderopvang is het mogelijk om met individuele wensen rekening te houden en flexibele opvang te bieden. Zo is opvang mogelijk in een gastoudergezin of in het eigen huis, op vaste of wisselende dagen in de week. Dit kan variëren van hele dagen tot enkele uren buiten schooltijd. Kinderopvang bij de gastouder biedt ook mogelijkheden voor opvang ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend.

Hoe werkt het

De bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau bemiddelen tussen gastouders en ouders die opvang voor hun kind(eren) zoeken in Emmeloord, Urk en omstreken. Het gastouderbureau regelt de werving en selectie van gastouders. Bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau zoeken een gastouder die bij de ouder past.

Ouders

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier neemt een bemiddelingsmedewerker contact op om een afspraak te maken voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek vormt de bemiddelingsmedewerker zich een beeld van het gezin. Het is plezierig als ook de kinderen waar opvang voor gezocht wordt aanwezig zijn zodat het beeld completer wordt. Tijdens het gesprek wordt gesproken over de verzorging, begeleiding en opvoeding van de kinderen. Daarnaast kunnen ouders hun wensen en voorkeuren kenbaar maken, bijvoorbeeld op het gebied van opvangtijden, woonomgeving (omgeving Noordoostpolder en Emmeloord), geloofsovertuiging en aanwezigheid van huisdieren.

Gastouder

Tijdens het intakegesprek met de gastouder vormt de bemiddelingsmedewerker zich een beeld van de mogelijkheden van de gastouder om goede kinderopvang te bieden. Kinderopvang in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, waarbij de ontwikkeling van kinderen op een positieve manier ondersteund wordt. Niet alleen wat de gastouder vertelt is belangrijk, maar ook hoe zij vertelt over kinderen. Tijdens het intakegesprek wordt verder aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne in en rondom de woning. Om deze leuke, verantwoordelijke taak uit te voeren biedt het gastouderbureau begeleiding en scholing aan de gastouder.

Afspraken

De bemiddelingsmedewerker zorgt ervoor dat na een positieve kennismaking tussen ouder en gastouder concrete afspraken op papier worden gezet over bijvoorbeeld opvangtijden, veiligheid en opvoedingswensen. Zolang de opvang duurt, zorgt de bemiddelingsmedewerker voor begeleiding en ondersteuning van zowel ouder als gastouder.

Inschrijvingsvoorwaarden gastouder

  • Een opleiding op niveau MBO 2
  • De minimum leeftijd van een gastouder is 18 jaar
  • De gastouder is langere tijd beschikbaar voor minimaal één dag per week
  • De gastouder moet een Verklaring omtrent het gedrag aantonen (en ook eventueel van haar volwassen huisgenoten)
  • Wanneer de opvang in de woning van de gastouder plaatsvindt wordt de veiligheid in en rondom de woning bekeken
  • De gastouder is bereid tot het deelnemen aan evaluatiegesprekken en deskundigheidsbevordering
Neem contact op