Tarieven 2020 gastouderopvang (GOB) van nul tot dertien jaar

Gastouderopvang wordt verzorgd door een gastouder in het huis van de gastouder (gastopvang) of in het huis van de ouder(s) (thuisopvang). Het uurtarief voor deze vorm van opvang is afhankelijk van:

 • het aantal opvanguren dat wordt afgenomen bij de gastouder
 • de bemiddelings- en begeleidingskosten van het gastouderbureau

Voor een offerte kunt u contact opnemen met het gastouderbureau. Telefoonnummer: 0527-620613 of mailen naar gob@sknop.nl

(Advies)uurtarief gastouder

Uurtarief gastouder     Opmerking
Gastopvang        € 5,25 per kind Dit is een advies uurtarief
Thuisopvang € 12,40 per gezin Berekend op basis bruto minimumloon 1 januari 2020

 

Bemiddelings- en begeleidingskosten zijn opgebouwd uit:

 • het intakegesprek dat plaatsvindt in de thuissituatie.
 • de bemiddeling tussen ouder en gastouder.
 • professionele ondersteuning en begeleiding van de opvang (evaluatie en huisbezoeken) door een vast contactpersoon.
 • de begeleiding van de gastouder (werving, selectie en deskundigheidsbevordering).
 • bewaking van de kwaliteit d.m.v. risico-inventarisatie en evaluatie welbevinden kind.
 • administratieve ondersteuning.
 • financiële en administratieve afwikkeling voor zowel de gastouder als de ouder.
 • regelen van een invalgastouder bij ziekte/vakantie.

Afhankelijk van het verwachte aantal opvanguren wordt een gemiddeld uurtarief per maand vastgesteld. Dit gemiddelde uurtarief kunt u gebruiken voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag.

Elke maand ontvangt u achteraf een factuur met de werkelijk afgenomen uren en bemiddelings- en begeleidingskosten.

Wilt u een offerte aanvragen voor gastouderopvang of thuisopvang dan kunt u contact opnemen met het gastouderbureau, telefoon 0527-620613 of gob@sknop.nl.

Algemeen

 • De factuur van de opvang wordt digitaal (via mail) aan u verstuurd.
 • Wanneer u geen gebruik wenst te maken van betaling via automatisch incasso worden er per factuur € 2,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • In de eerste maanden van 2020 ontvangt u van SKN een jaaroverzicht en indien van toepassing een eindafrekening over 2019. Dit jaaroverzicht heeft u nodig voor het invullen van uw aangifte kinderopvangtoeslag van de belastingdienst over het jaar 2019.
 • Dit jaaroverzicht wordt eenmalig kosteloos verstrekt. Indien u een kopie wilt wordt er een administratieve vergoeding van € 2,00 gevraagd. Na betaling hiervan ontvangt u een kopie van het jaaroverzicht.
 • De gastouder wordt maandelijks door het gastouderbureau uitbetaald op basis van het ingeleverde urenregistratieformulier. De regels rondom de (door)betaling van opvanguren zijn te vinden in de Richtlijnen Gastouderopvang en in de Richtlijnen en voorwaarden Thuisopvang.

Bij gastopvang betaalt u de gastouder een onkostenvergoeding per kind voor de kosten van voeding e.d. Voor de hoogte van deze bedragen zijn de adviestarieven:

 • Broodmaaltijd € 1,00
 • Warme maaltijd € 2,00
 • Tussendoortjes € 1,00 per dag

Wanneer een gastouder genoodzaakt is reiskosten te maken voor de opvang van de kinderen wordt een reiskostenvergoeding geadviseerd van € 0,20 per kilometer.