De Kindertuin

Kinderdagverblijf de Kindertuin staat midden in de woonwijk Espelervaart in Emmeloord West en op steenworpafstand van onze buitenschoolse opvanglocatie Boemerang. Het is een speels gebouw, opgebouwd uit achthoekige elementen. Twee babygroepen, twee peutergroepen en een verticale groep worden hier dagelijks liefdevol opgevangen. Binnen de locatie krijgt ieder kind de ruimte om op zijn of haar eigen manier met verschillende dingen bezig te zijn. De hal is ‘the place to be’, de ontmoetingsplek voor de kinderen. Hier hebben ze de ruimte om naar hartelust te spelen met het aanwezige speelgoed. Minimaal een keer per week worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Deze kunnen plaatsvinden in de hal, in de groep of buiten. Het samenspelen met kinderen uit alle groepen en het werken met de verschillende thema’s wordt zo op een speelse manier gecombineerd.

Wanneer het maar kan spelen de kinderen in de tuin. De tuin is zo ingericht dat er tegelijkertijd verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo is er een parcour(tje) voor de fietsers, kan er lekker geknoeid worden met water, zand, takjes en bladeren of gaan ze picknicken onder de bomen op het gras. Je kunt je er zelfs even verstoppen. Als we naar buiten gaan wordt er niet alleen in de eigen tuin gespeeld, maar wordt ook de omgeving verkend.

Adres: Griend 9, 8303 KM Emmeloord, tel.: 0527 69 87 23

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk rapport

Op de kaart