Welkom bij SKN!

De peuterspeelgroep is toegankelijk voor alle peuters. Gezinnen waarbij één van beide ouders werkt komen in aanmerking voor de subsidieregeling peuteropvang. Gezinnen waarbij beide ouders werken komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Voor kinderen van twee tot vier jaar biedt SKN peuteropvang aan in Emmeloord bij locaties het Kinderplein (De Erven), De Triangel (Revelsant) en de Kindertuin (Espelervaart) en bij De Kindervilla in Marknesse bij basisschool De Zeester. In een vaste groep met maximaal zestien kinderen leren de peuters te ontdekken, te spelen en te delen. De groep wordt begeleid door ervaren pedagogisch medewerkers. Zij stimuleren de kinderen in hun emotionele en sociale ontwikkeling: een goede voorbereiding op de basisschool.

Klaar voor de basisschool

De peuteropvang is de beste voorbereiding op de basisschool. Het is er bovendien heel erg leuk! Uw kind leert spelenderwijs. Er is veel tijd voor de kring, buitenspelen, knutselen, zingen en nog veel meer. Iedere dag is er een activiteit die aansluit bij de seizoenen, feesten of andere thema’s. We werken spelenderwijs aan taal, beginnend rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is een vast dagritme, zonder dat het te schools wordt.

Bekijk ons dagprogramma.

Wennen aan een nieuwe omgeving

Ongeveer drie weken voordat uw peuter start, heeft u een intakegesprek met een van de toekomstige pedagogisch medewerkers van uw kind. Om uw kind vertrouwd te laten raken met de nieuwe omgeving en de andere kinderen van de groep komt uw kind voor de officiële start van de opvang tweemaal een aantal uurtjes wennen op de groep, bij voorkeur op de dagen dat uw kind geplaatst is.

Samen met ouders

Om het welbevinden van de kinderen te bevorderen, vinden wij het belangrijk een goed contact met de ouders te onderhouden. Informatie over de thuissituatie en de belevenissen bij de peuteropvang worden tijdens het halen en brengen uitgewisseld.

Verder maken de pedagogisch medewerkers gebruik van het kindvolgsysteem; Doen, praten, bewegen en rekenen om de ontwikkeling van uw kind te volgen. De pedagogisch medewerkers observeren de kinderen tijdens de dagelijkse bezigheden en activiteiten. Op vaste momenten kijken zij met behulp van gerichte observatielijsten waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Zo houden we een vinger aan de pols: loopt alles naar wens? Waar heeft uw kind behoefte aan?

Het observatieformulier dat wordt ingevuld wanneer het kind 3 jaar en 10 maanden oud is wordt, na uw toestemming, gebruikt voor de overdracht naar de basisschool.

Na de observatie wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van de observatie en kunt u hierover met de pedagogisch medewerker van gedachten wisselen

Openingstijden en mogelijkheden

Met uitzondering van de nationale feestdagen is de peuteropvang het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag. Uitzondering hierop zijn de Zeepaardjes en de Triangel. Deze peuterspeelgroepen zijn uitsluitend open op dinsdag- en vrijdagochtend.

Het is mogelijk om een lang of kort dagdeel te kiezen. De tijden hiervan zijn: van 7.30 tot 12.45 uur (lang) of van 8.45 tot 11.45 uur (kort).

Het minimale aantal keer dat uw peuter komt, is een ochtend per week (en combinatie van een ochtend kinderdagopvang en een ochtend peuteropvang is mogelijk).

Heeft u vragen of wilt u een prijsopgave laten opmaken op basis van uw (gezamenlijke) inkomen, neem dan gerust contact op met de afdeling plaatsing en planning van Stichting Kinderopvang Noordoostpolder.

Bel onsMail ons