Aanmelden en informatie aanvragen

Formulieren die volledig ingevuld en ondertekend zijn, kunnen verstuurd worden per e-mail of per post verzonden worden naar:

SKN, Europalaan 40A, 8303 GJ Emmeloord.

Inschrijving verplicht u nog niet tot het daadwerkelijke afnemen van opvang/bemiddeling en aangaan van betalingsverplichtingen met SKN. Deze ontstaan pas wanneer u het contract met SKN ondertekend heeft. Wanneer u binnen een jaar na inschrijving geen gebruik heeft gemaakt van uw aanmelding, komt de inschrijving automatisch te vervallen.