Het Kwetternest

Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Adres: Zuidermeent 3 8317 AC Kraggenburg

Tel.: 06-21457880

E-mail: hetkwetternest@sknop.nl

LRK nummer: 239445685

Openingstijden:

Ochtend:
Maandag 08.30 -12.30 uur
Dinsdag 08.30 -12.30 uur
Woensdag geen opvang
Donderdag 08.30 -12.30 uur
Vrijdag 08.30 -12.30 uur

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk rapport