De Spetters

In het multifunctionele centrum De Punt in Marknesse treffen sport en kinderopvang elkaar. Stichting Kinderopvang Noordoostpolder neemt hier de buitenschoolse opvang voor haar rekening. In het ruim opgezette gedeelte van de buitenschoolse opvang wordt een kinderdagverblijfgroep (De Kindervilla) en een groep buitenschoolse opvang (De Spetters) (vier tot dertien jaar) opgevangen. De ruime groepsruimten van De Spetters en De Kindervilla zijn ingericht met vrolijke kleuren en uitdagende materialen. Aan warmte, liefde en speelgoed geen gebrek. De enthousiaste pedagogisch medewerkers maken er dagelijks een feest van. Gedurende het jaar wordt er gewerkt met verschillende thema’s waar activiteiten en uitstapjes aan gekoppeld zijn. Het multifunctionele centrum De Punt ligt midden tussen de bomen en de voetbalvelden. De oudere kinderen kunnen zonder gevaar voor het verkeer alle kanten op om hun energie kwijt te raken. Er is heel veel ruimte om te voetballen, touwtje te springen, te hinkelen, tikkertje of verstoppertje te spelen. Ook kunnen de kinderen volop sjouwen met takken, stenen en ander natuurlijk materiaal. Dit maakt de buitenruimte en daarmee de locatie werkelijk uniek.
De locatie is goed bereikbaar en aan parkeerruimte is geen gebrek.

De Spetters vangt kinderen op van de basisscholen in Marknesse.

Adres: Emmeloordseweg 12, 8316 AV  Marknesse, tel.: 0527 203133

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk rapport

Op de kaart