Pedagogisch beleid

Ieder kind is uniek, krachtig en gericht op communicatie

Kinderen hebben van nature een verlangen tot groei en ontwikkeling, in een eigen tempo en op een eigen manier.

 

Kinderopvang en opvoeding

In de kinderopvang van SKN brengen de kinderen per dag heel wat uren door. Daarom nemen wij ook een deel van de opvoeding op ons. Onder opvoeden verstaan wij: met een open en nieuwsgierige houding kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt en daarop inspelen. Naast een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving bieden we hen mogelijkheden om de wereld te ontdekken.

 

Spelend wijs

Door te spelen, kunnen kinderen ontdekken, ervaren en onderzoeken. Bovendien ontwikkelen ze daarmee hun persoonlijke en sociale vaardigheden. Er zijn momenten waarop kinderen zelf spelen en er zijn momenten waarop de pedagogisch medewerkers activiteiten aanbieden. De medewerkers nodigen kinderen daarbij uit om mee te doen. Ook mogen ze zelf kiezen of ze alleen of in groepjes gaan spelen en met welke materialen ze zich willen vermaken. De medewerkers verwerken in de activiteiten ook verzorgende en huishoudelijke bezigheden, zoals andere kinderen helpen of de tafel dekken.

 

Ontwikkeling volgen

Op verschillende manieren brengen wij de kinderen en hun ontwikkeling in beeld, zodat ouders kunnen zien hoe het met het kind gaat. Tijdens breng- en haalmomenten wordt er een overdracht met ouders gedaan. Hierin wordt besproken wat het kind deze dag heeft gedaan. Opmerkelijke zaken m.b.t. de ontwikkeling kunnen hierin ook ter sprake komen.

Verder volgen wij de ontwikkeling van kinderen door wat wij zien van het kind bij te houden in een kindvolgsysteem. De bevindingen hieruit worden altijd besproken met de ouders.

 

Speerpunten in ons pedagogisch beleid

 

Gezond opgroeien: Bij SKN dragen wij ons steentje bij aan het gezond opgroeien van kinderen. Met gezonde voeding en voldoende beweging stimuleren we gezond gedrag en leggen wij de basis voor een goede gezondheid. Wie zich goed voelt, heeft de beste mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

 

Natuurlijk spelen: De natuur biedt veel mogelijkheden in het opdoen van ervaringen: het ontdekken, het experimenteren, grenzen verleggen, het bevorderen van creativiteit, het leren omgaan met risico’s etc. Kinderen leren daarbij ook zorg te dragen voor de natuur.

Voorlezen en vertellen op het kinderdagverblijf: iedere dag wordt er aandacht besteed aan voorlezen en vertellen. De kinderen leven zich in in de verhaaltjes en reageren hierop. Hun taal- en spraakontwikkeling wordt zo gestimuleerd en er wordt een beroep gedaan op hun fantasie. Ook levert het voorlezen en vertellen een belangrijke bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Deze verkorte versie van het pedagogisch beleid geeft een beeld van de manier waarop wij werken. Er staat in wat wij belangrijk vinden. Een uitgebreide versie kunt u opvragen bij de teamleider van de locatie.

Voor iedere locatie is er een pedagogisch werkplan. Hierin worden enkele punten uit het pedagogisch beleid uitgewerkt voor desbetreffende locatie. Dit pedagogisch werkplan ontvangen ouders voor aanvang van de opvang van het kind.