SKN biedt al meer dan 25 jaar professionele kinderopvang in de Noordoostpolder. We  beschikken over diverse opvangmogelijkheden voor kinderen in de leeftijd van tien weken tot dertien jaar.

Bij SKN staat het welbevinden en de ontwikkeling van het kind centraal.

Onze medewerkers

Iedere dag is er een team gediplomeerde pedagogisch medewerkers aan het werk op de locaties. Bij ziekte of vakantie van de vaste pedagogisch medewerker is er een gediplomeerde invaller aanwezig. De invallers zijn, net als de vaste medewerkers, in dienst van SKN.

Samen met ouders

SKN stelt inbreng van ouders zeer op prijs. Elke vorm van opvang kent zijn eigen oudercommissie. De oudercommissies behartigen de belangen van de kinderen en vertegenwoordigen de ouders. Een keer in de zes weken vindt er een overleg plaats tussen de oudercommissie en de teamleiders. Tenminste één vertegenwoordiger uit elke oudercommissie heeft zitting in de centrale oudercommissie. De centrale oudercommissie heeft één keer per zes weken overleg met de directeur over onderwerpen die voor elke vorm van opvang van belang zijn. Namen van de oudercommissieleden zijn opvraagbaar bij het centraal bureau.

Alle dagen open

SKN biedt het gehele jaar, met uitzondering van de nationale feestdagen, kinderopvang aan. De openingstijden van onze locaties zijn op werkdagen van 7.30 tot 18.30 uur. Het centraal bureau, waar onze administratie gevestigd is, is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur.

Tegemoetkoming in de opvangkosten

De Wet kinderopvang bepaalt dat de financiering van de kinderopvang een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en overheid is. Dit betekent dat u, wanneer u werk en zorg combineert, zelf een deel van de kosten betaalt en dat u van de overheid, naast een toeslag die afhangt van uw inkomen, een vaste toeslag ontvangt.

Een voorwaarde voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag is dat het kindercentrum geregistreerd staat. Alle locaties van SKN staan geregistreerd in de gemeente van vestiging. U kunt dit nagaan bij de betreffende gemeente. Uitgebreide actuele informatie over de Wet kinderopvang, waaronder een rekenvoorbeeld en hoe u een bijdrage in de kosten voor kinderopvang aanvraagt, kunt u vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op de website van de belastingdienst.

Mocht u geen toegang hebben tot het internet neemt u dan contact op met het centraal bureau van SKN. Wij helpen u graag verder.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

SKN heeft voor al haar diensten een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Neem contact op