Allerkleinsten

SKN biedt voor de allerkleinsten tot vier jaar een veilige en stimulerende omgeving waar ze met elkaar samen zijn, plezier hebben en op ontdekking kunnen gaan.
Onze kinderdagverblijven beschikken over ruime binnen- en buitenruimtes die maximaal aan alle wettelijke eisen op het gebied van kinderdagopvang voldoen. De kinderen kunnen zich spelenderwijs vanuit een vertrouwde omgeving ontplooien. Er is een ruim aanbod van speelmateriaal en er zijn meerdere speelhoeken ingericht. Om de rust en continuïteit op de groep te waarborgen kent elke groep zijn eigen dagritme. Op elke groep werken tenminste drie vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers, waarvan er per dag twee op de groep aanwezig zijn.

Wennen aan een nieuwe omgeving

Voor de aanvang van plaatsing van uw kind(eren) is er een intakegesprek om kennis te maken met u en uw kind. Om vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving en de andere kinderen op de groep kan uw kind voor aanvang van de opvang enkele keren komen wennen.

Ik ben in Beeld

Om het welbevinden van de kinderen te bevorderen vinden wij het belangrijk goed contact met de ouders te onderhouden. Informatie over de thuissituatie en de belevenissen op het kinderdagverblijf worden tijdens het halen en brengen uitgewisseld.

De eerste 4 jaar van hun leven maken kinderen een heel snelle ontwikkeling door. Van afhankelijke baby naar pratende, rennende, spelende peuter: Onze pedagogisch medewerkers kijken naar alle aspecten van de ontwikkeling van de kinderen en stimuleren hen volop. Om deze ontwikkeling te volgen maken wij gebruik van het kindvolgsysteem: Doen, praten, bewegen en rekenen. De pedagogisch medewerkers observeren de kinderen tijdens de dagelijkse bezigheden en activiteiten en met behulp van gerichte observatielijsten kijken zij waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo houden we een vinger aan de pols: loopt alles naar wens? Waar heeft uw kind behoefte aan?

Het observatieformulier dat wordt ingevuld wanneer het kind 3 jaar en 10 maanden oud is wordt, na uw toestemming, gebruikt voor de overdracht naar de basisschool.

U wordt jaarlijks uitgenodigd voor een oudergesprek. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van de observaties en kunt u hierover met de pedagogisch medewerker van gedachten wisselen.

All Inclusive

Luiers, (fles)voeding, fruit, brood en drinken zijn bij de prijs inbegrepen.

Alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.00 uur

SKN biedt voor de allerkleinsten tot vier jaar een veilige en stimulerende omgeving waar ze met elkaar samen zijn, plezier hebben en op ontdekking kunnen gaan.
Onze kinderdagverblijven beschikken over ruime binnen- en buitenruimtes die maximaal aan alle wettelijke eisen op het gebied van kinderdagopvang voldoen. De kinderen kunnen zich spelenderwijs vanuit een vertrouwde omgeving ontplooien. Er is een ruim aanbod van speelmateriaal en er zijn meerdere speelhoeken ingericht. Om de rust en continuïteit op de groep te waarborgen kent elke groep zijn eigen dagritme. Op elke groep werken tenminste drie vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers, waarvan er per dag twee op de groep aanwezig zijn.