Allerkleinsten

SKN biedt voor de allerkleinsten tot vier jaar een veilige en stimulerende omgeving waar ze met elkaar samen zijn, plezier hebben en op ontdekking kunnen gaan.
Onze kinderdagverblijven beschikken over ruime binnen- en buitenruimtes die maximaal aan alle wettelijke eisen op het gebied van kinderdagopvang voldoen. De kinderen kunnen zich spelenderwijs vanuit een vertrouwde omgeving ontplooien. Er is een ruim aanbod van speelmateriaal en er zijn meerdere speelhoeken ingericht. Om de rust en continuïteit op de groep te waarborgen kent elke groep zijn eigen dagritme. Op elke groep werken tenminste drie vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers, waarvan er per dag twee op de groep aanwezig zijn.

Wennen aan een nieuwe omgeving

Voor de aanvang van plaatsing van uw kind(eren) is er een intakegesprek om kennis te maken met u en uw kind. Om vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving en de andere kinderen op de groep kan uw kind voor aanvang van de opvang enkele keren komen wennen.

Ik ben in Beeld

Om het welbevinden van de kinderen te bevorderen vinden wij het belangrijk goed contact met de ouders te onderhouden. Informatie over de thuissituatie en de belevenissen op het kinderdagverblijf worden tijdens het halen en brengen uitgewisseld.

Bij de kinderdagverblijven werken we bovendien met de map: ‘Ik ben in beeld!’. In deze map schrijven de pedagogisch medewerkers regelmatig iets over de ontwikkeling van uw kind. Verder worden foto’s, tekeningen en knutselwerkjes die een beeld geven van de ontwikkeling van uw kind toegevoegd. Daarnaast worden de observatieformulieren van het kindvolgsysteem ‘Kijk, zo groei ik!’ en het overdrachtsformulier ‘PeuterinZicht’ in de map bewaard.

Wanneer u of de pedagogisch medewerkers behoefte hebben om dieper op bepaalde zaken in te gaan, dan wordt daar tijd voor vrij gemaakt.

All Inclusive

Luiers, (fles)voeding, fruit, brood en drinken zijn bij de prijs inbegrepen.

Alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.00 uur

SKN biedt voor de allerkleinsten tot vier jaar een veilige en stimulerende omgeving waar ze met elkaar samen zijn, plezier hebben en op ontdekking kunnen gaan.
Onze kinderdagverblijven beschikken over ruime binnen- en buitenruimtes die maximaal aan alle wettelijke eisen op het gebied van kinderdagopvang voldoen. De kinderen kunnen zich spelenderwijs vanuit een vertrouwde omgeving ontplooien. Er is een ruim aanbod van speelmateriaal en er zijn meerdere speelhoeken ingericht. Om de rust en continuïteit op de groep te waarborgen kent elke groep zijn eigen dagritme. Op elke groep werken tenminste drie vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers, waarvan er per dag twee op de groep aanwezig zijn.