De Kindervilla

In het multifunctionele centrum ‘de Punt’ in Marknesse treffen sport en kinderopvang elkaar. SKN neemt hier de kinderopvang voor haar rekening. In het ruim opgezette kinderopvangdeel huisvesten we kinderdagopvang (0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar). De ruime groepsruimten van de Kindervilla zijn ingericht met vrolijke kleuren en uitdagende materialen. Aan speelgoed, warmte en liefde geen gebrek. De enthousiaste groepsleidsters maken er dagelijks een feest van. Gedurende het jaar werken we met verschillende thema’s waar we activiteiten en uitstapjes aan koppelen.

De Kindervilla ligt midden tussen de bomen en de voetbalvelden. Oudere kinderen kunnen zonder gevaar voor het verkeer alle kanten op om hun energie kwijt te raken. Er is heel veel ruimte om te voetballen, touwtje te springen, te hinkelen, tikkertje of verstoppertje te spelen. Ook kunnen de kinderen volop sjouwen met takken, stenen en ander natuurlijk materiaal. Dit maakt de buitenruimte en daarmee de locatie werkelijk uniek. Speciaal voor de kleinere kinderen is er een veilige maar wel uitdagende buitenruimte aangelegd.

De locatie is goed bereikbaar en heeft ruime parkeergelegenheid.

Adres: Emmeloordseweg 12, 8316 AV Marknesse, tel.: 0527 20 31 33

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk rapport

Op de kaart