Nieuwsvlieger December 2019

Het aantal kinderen in Nederland dat naar de dagopvang en buitenschoolse opvang gaat, is verder toegenomen. Dat blijkt uit de eerste kwartaalrapportage
2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook bij SKN blijft het aantal kinderen
toenemen. Uiteraard doen we ons uiterste best om alle
kinderen van een plekje te voorzien. Soms betekent
dat, dat uw kind even moet wachten op een plekje of
tijdelijk een plekje kan krijgen op een andere dag dan
waar de voorkeur naar uitgaat. Op de woensdag en
vrijdag is vaak wel direct opvang mogelijk.

Klik hier voor de nieuwe Nieuwsvlieger.