Nieuwsvlieger December 2022

Geachte ouders en/of verzorgers,

Graag informeer ik u hierbij over een aantal belangrijke onderwerpen voor 2023. Allereerst zijn wij als organisatie wettelijk verplicht ouders te informeren over het aantal uren pedagogische coaching dat toegekend wordt aan de locatie van uw kind(eren). In het overzicht hierna kunt u lezen hoeveel uur dat betreft. De pedagogisch coach zorgt ervoor dat de pedagogisch medewerkers op de locaties gecoacht en begeleid worden.

Karen-Anne van Dorp
Directeur SKN