Nieuwsvlieger Januari 2017

Een nieuw jaar, een nieuwe Nieuwsvlieger!
SKN wenst u en uw kinderen een heel voorspoedig 2017!
In deze Nieuwsvlieger vertellen we u in het kort
over de plannen voor het komende jaar.

Bekijk deze nieuwsbrief in pdf, of lees de inhoud hieronder.

Activiteitenkalenders

Om te beginnen zijn er weer nieuwe activiteitenkalenders gemaakt voor de kinderdagverblijven, de peuterspeelgroepen en voor de buitenschoolse opvang. Er zijn weer leuke en leerzame thema’s in opgenomen. De thema’s worden op de locaties uitgewerkt in allerlei activiteiten. Zo start in februari het thema ‘Verliefd’ op de kinderdagverblijven. Liedjes, verhaaltjes en knutselactiviteiten staan dan in het teken van dit thema. De kalender ontvangt u in een PDF-bestand via de e-mail.

Herijking pedagogisch beleid

Het is al een aantal jaren geleden dat we in samenspraak met medewerkers en oudercommissies kozen voor een beleid dat de uitgangspunten van Reggio Emilia volgt. We gaan daar nu opnieuw naar kijken. Is dat beleid nog steeds richtinggevend of willen we
daarin veranderen. Daarbij kijken we ook naar gezonde voeding en een natuurlijke omgeving. Deze herijking vindt plaats door een werkgroep van deskundige medewerkers. En natuurlijk worden ook de oudercommissies hierbij betrokken.

Peuterspeelgroepen

Vanaf 1 januari 2017 zijn de peuterspeelgroepen van SKN toegankelijk voor alle peuters uit de Noordoostpolder. Werkende ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Ouders waarvan één ouder werkt (hetzij in loondienst,
hetzij als zzp-er) en studerende ouders komen in aanmerking voor de subsidieregeling van de gemeente. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met het centraal bureau van SKN: tel.: 0527-620613.

Digitale SKN

Voor onze klanten willen we de communicatie met SKN en/of de locatie van uw kind makkelijker maken. Daarom zijn we aan het onderzoeken of we met een ouderapp kunnen werken. U zou dan sneller kunnen aangeven of uw zoon of dochter niet komt, of u kunt ruilen en dat u uitbreiding van dagen wenst. Ook kan SKN u bijvoorbeeld voorzien van foto’s van de opvangdag.

Gastouderbureau

Het gastouderbureau ontvangt in toenemende mate opvangvragen van klanten afkomstig uit Oost-Europa. Het gaat vaak om arbeidsmigranten die op heel fl exibele tijden opvang nodig hebben. Het is daarbij erg belangrijk dat er goed wordt afgestemd op de vraag. Daarom gaan we kijken of we hierin nog kunnen groeien en optimaliseren.

Inrichting

Zoals u misschien wel heeft gezien, zijn er diverse investeringen gedaan op het gebied van meubilair en spelmateriaal. Bij de Pettefl et heeft zelfs een verbouwing plaatsgevonden en aansluitend is het hele pand van binnen van een lik verf voorzien. Bij de Kindervilla in Marknesse is fl ink geïnvesteerd in meubilair met een huiselijke look.