Nieuwsvlieger Maart 2018

Ineens werd het lente. Van -10 graden naar +11! De ene week werd er bij verschillende locaties van SKN volop geschaatst, de andere week speelden we buiten in het zonnetje!

SKN vindt het belangrijk dat de kinderen veel buiten zijn. Lekker wandelen, fietsen of in de zandbak spelen. Niet alleen met mooi weer, maar eigenlijk onder alle weersomstandigheden. Daarom hebben we bij de kinderdagverblijven tuinoveralletjes in allerlei maten aangeschaft.

Bekijk deze nieuwsbrief in pdf, of lees de inhoud hieronder.

Ouderportaal

Bij alle locaties kunnen ouders nu gebruikmaken van het ouderportaal. Dit kan via een speciaal voor SKN ontworpen app. Afwezigheid van kinderen, ruilingen van dagen, maar ook reminders kunnen worden uitgewisseld. En natuurlijk sturen we leuke foto’s zodat ouders een beeld krijgen van een dag opvang bij SKN.

 

3+ groep

Op 6 maart is de 3⁺groep gestart. Peuters van 3 jaar kunnen 1 tot 4 middagen per week naar deze groep.

In de 3⁺groep is de dagindeling vergelijkbaar met de basisschool. Kinderen leren in de kring naar elkaar te luisteren en op hun beurt te wachten. Met spelletjes wordt het taal- en rekengevoel gestimuleerd. Door te spelen, bevorderen we de sociale kant en grove motoriek van kinderen. Hun fijne motoriek krijgt met knutselen aandacht. De pedagogisch medewerker gaat met de kinderen ook kijken in groep 1. Spelenderwijs maken we de kinderen ‘basisschoolvaardig’ en komen we hen tegemoet in hun verlangen om te leren.

 

Uitbreiding Boemerang, Heen en Weerwolf en Plein 14

Er is zoveel vraag naar opvang bij deze locaties dat we in overleg met de scholen een apart programma zijn gestart. Bij Plein 14 kunnen de kinderen dagelijks kiezen welke activiteit zij willen doen. Die activiteiten vinden dan bijvoorbeeld in het speellokaal plaats. En natuurlijk is het ook gewoon mogelijk lekker buiten te spelen of op de bank een boekje te lezen. Bij de Boemerang en de Heen en Weerwolf gaan de oudere kinderen (we noemen dat 8+) naar een aparte ruimte in de school. Daar is een gericht programma voor deze kinderen dat aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. Bij SKN noemen we dat leeftijdsgericht (ontwikkelingsgericht) werken.

 

Leeftijdsgericht

In de BSO komen kinderen van 4 tot 13 jaar. De behoeften van de kinderen zijn zeer verschillend. Wat een kleuter van 4 jaar nodig heeft is anders dan de behoefte van een bovenbouw kind van 9 jaar.

Voor elke groep worden er activiteiten georganiseerd die bij die leeftijdscategorie passen. Wat belangrijk is, is dat kinderen voldoende aanbod aan activiteiten hebben, zodat de ontwikkeling van het kind wordt bevorderd. Ook de inrichting van de ruimte wordt hierop aangepast.

 

Peuterspeelgroep Marknesse

De peuterspeelgroep in Marknesse groeit! De groep is gehuisvest in een lokaal bij basisschool de Zeester. Nu we op andere dagdelen geopend zijn, weten meer ouders de Zeepaardjes te vinden. Er werken twee enthousiaste pedagogisch medewerkers die iedere dag leuke activiteiten verzinnen!

Het voorleesontbijt met meester Sander bijvoorbeeld!

 

Hotmail en spam

Het kan zijn dat e-mails van ouders bij SKN in de spam terechtkomen. Dit hebben we al een aantal keren bij de hand gehad. In alle gevallen betrof het een hotmailadres. De systeembeheerder heeft onze spamfilter hierop aangepast. Mocht u geen reactie op uw e-mail ontvangen, neem dan even telefonisch contact met ons op.

 

Samenwerking bij Josephschool

Per 1 maart is één van onze pedagogisch medewerksters ook bij de St. Josephschool werkzaam. Het gaat om een pedagogisch medewerkster die ook bij de BSO (Plein 14) werkt. Zo gaan we al een beetje richting een kindcentrum met medewerkers in combinatiefuncties.

 

Personenregister

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. De kinderopvangorganisatie waarvoor men werkt kan de medewerkers dan koppelen en zo worden zij continue gescreend. Voor meer informatie zie www.duo.nl/personenregisterkinderopvang

 

Nieuwe namen

Het is u vast niet ontgaan. Twee van de kinderdagverblijven van SKN hebben nieuwe namen. Inmiddels zijn alle wijzigingen doorgevoerd en begint het steeds beter te wennen!