Nieuwsvlieger Oktober 2017

De zomervakantie ligt alweer achter ons en het is volop herfst.
Tijd voor een nieuwe Nieuwsvlieger om u te informeren over de laatste ontwikkelingen bij SKN.

Bekijk deze nieuwsbrief in pdf, of lees de inhoud hieronder.

Pedagogisch beleid

De werkgroep ”herijking pedagogisch beleid” heeft een advies uitgebracht en op dit moment wordt er druk geschreven aan nieuw beleid. De centrale oudercommissie heeft adviesrecht en de verwachting is dat er 1 januari 2018 een nieuwe versie ligt.

Tussenschoolse opvang

De Sint Josephschool heeft gekozen voor andere schooltijden en dat betekent dat ze geen tussenschoolse opvang via SKN meer nodig hebben. We nemen afscheid na de herfstvakantie. Tegelijkertijd starten we na de herfstvakantie met een nieuwe school: de Albert Schweizerschool. .

Ouderapp

Bij Schanulleke zijn we gestart met een ouderportaal. Via de app kunnen ouders foto’s van hun kinderen zien en ook afwezigheid of andere belangrijke dingen doorgeven. Onze pedagogisch medewerk(st)ers hebben een tablet op de groep zodat zij regelmatig bijzonderheden kunnen checken. De reacties van ouders zijn erg positief. Binnenkort starten we bij kinderdagverblijf de Petteflet en BSO de Boemerang.

Vakantieprogramma BSO

Dit keer geen “’groot” uitstapje met alle BSO -locaties maar meerdere uitstapjes dichterbij huis. We hebben Urk bezocht, zijn naar een mega grote speeltuin in Kampen geweest en zijn op ontdekking in de Wieden gegaan!
Dit alles mede op advies van de centrale oudercommissie. Zo zijn er meerdere uitstapjes over de vakantieweken verspreid en kunnen er ook meer kinderen aan deelnemen. Elke week iets om naar uit te kijken!
Het vakantieprogramma hangt bij iedere BSO. Omdat er ook kinderen zijn die zelfstandig naar huis gaan, informeren we ouders voortaan ook via de e-mail over het vakantieprogramma.

Tuinen

De tuinen van Schanulleke en de Petteflet krijgen nog dit najaar een fikse opknapbeurt. Het gras wordt opnieuw ingezaaid, de bomen gesnoeid en de zandbakken gerenoveerd.
Daarnaast wordt er ook nieuw spelmateriaal geplaatst. Zo worden de oudere kinderen bij de Heen en Weerwolf van een buitenkeuken voorzien, komt er een waterpunt voor de peuters en gaan de baby’s en peuters van Schanulleke spelen op een nieuw toestel en in een kruipbuis.

Boekenbende SKN

De Boekenbende is een naschoolse boekenclub die de SKN in juni is gestart. Kinderen van 8 jaar en ouder van al onze BSO-locaties kunnen deelnemen. De club wordt nu nog begeleid door een leescoördinator van de Flevomeerbibliotheek. Uiteindelijk gaat de begeleiding door een pedagogisch medewerk(st)er plaatsvinden.
De bespreking van het boek vindt plaats in een apart ingerichte ruimte aan de Europalaan.

BSO Boemerang verhuisd

De tijdelijke huisvesting bij basisschool de Lichtboei in Espelervaart is verlaten. De Boemerang beschikt nu over twee mooie lokalen in het gebouw van de school.
Verder maken we ook gebruik van de ruimten in het schoolgebouw aan de overkant. We kunnen er koken, timmeren en computeren! En buiten is een prachtig natuurlijk speelterrein.

Uitbreidingen

Voor diverse locaties hebben we uitbreiding van het aantal kindplaatsen aangevraagd. BSO de Kameleon in de Zuidert groeit als kool en ook Plein 14 bij de Josephschool heeft meer kindplaatsen gekregen. Bij BSO de Heen en Weerwolf gaan we voor de oudere kinderen (als gevolg van de groei), gebruikmaken van een ruimte bij de Zevensprong.
Ook bij de kinderdagverblijven is veel vraag en dan met name voor de maandag, dinsdag en donderdag.

Kinder EHBO

Dit najaar ontvangt een deel van onze pedagogisch medewerk(st)ers een training kinder EBHO. Na het behalen van de toets zijn ze dan in het bezit van een geldig EHBO-certificaat!