We hebben altijd een warm gevoel bij SKN. Het contact met de pedagogisch medewerksters is goed. Dat vinden we belangrijk. We zijn ook altijd weer verbaasd over de vele leuke activiteiten en uitjes die ze bedenken voor de kinderen. En wij vinden het prettig dat ze de kinderen stimuleren om naar buiten te gaan. Sofia en Lisa gaan met plezier naar SKN. Ze worden serieus genomen en met respect behandeld. Toen Lisa nog een baby was, vonden we het heerlijk om te zien dat de pedagogisch medewerkers haar op schoot namen of met haar gingen kroelen. De medewerkers zijn echt gemáákt voor de kinderopvang. Dat waarderen we het meest!