De Kliederkatjes

Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Adres: Graaf Florislaan 16 8312 AX Creil

Tel.: 06-12569306

E-mail: dekliederkatjes@sknop.nl

LRK nummer: 223640219

Openingstijden:

Ochtend:
Maandag 08.30 -12.30 uur
Dinsdag geen opvang
Woensdag 08.30 -12.30 uur
Donderdag 08.30 -12.30 uur
Vrijdag 08.30 -12.30 uur

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie de Kliederkatjes geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 4 ochtenden naar de peuterstartgroep gaat.

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk rapport