De Triangel

Adres: Reydersant 17, 8303 XL Emmeloord

Openingstijden:

Ochtend:
Maandag geen opvang
Dinsdag 08.30 -12.30 uur
Woensdag geen opvang
Donderdag geen opvang
Vrijdag 08.30 -12.30 uur

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk rapport

Op de kaart