Het Mierennest

Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag- en vrijdagochtend

Adres: Ring 1 8308 AL Nagele

Tel.: 06-17572320

E-mail: hetmierennest@sknop.nl

LRK nummer: 100509940

Openingstijden:

Ochtend:
Maandag 08.30 -12.30 uur
Dinsdag geen opvang
Woensdag geen opvang
Donderdag geen opvang
Vrijdag 08.30 -12.30 uur

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie het Mierennest geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 2 ochtenden naar deze locatie komt en dit combineert met dagdelen op een andere locatie (bijv. Ens of Emmeloord), waarbij de 960 uur wordt behaald..

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk rapport