Hummeloord

Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag- dinsdag-woensdag- en donderdagochtend

Adres: Laagzijde 1 8316 AX Marknesse

Tel.: 06-48153300

E-mail: hummeloord@sknop.nl

LRK nummer: 462081266

Openingstijden:

Ochtend:
Maandag 08.30 -12.30 uur
Dinsdag 08.30 -12.30 uur
Woensdag 08.30 -12.30 uur
Donderdag 08.30 -12.30 uur
Vrijdag geen opvang

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt u kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie Hummeloord geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 4 ochtenden naar de peuterstartgroep gaat.

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk rapport